naši klienti

Za Veslom

...na iných, starších lodiach sme brázdili vody slovenského reklamného trhu a to i v zahraničí.
Za nami ostala kvalitne vykonaná práca a spokojní klienti.

 

 

Ako ste sa o nás dozvedeli?