naši klienti

Postup pri objednaní tábora

POSTUP PRI REZERVÁCII POBYTU A ÚHRADE

 

1. Vyplňte prihlášku a odovzdajte ju osobne na prevádzke CK R Promotion Mäsiarska 3143, Senec, alebo pošlite scan  prihlášky na e-mailovú adresu: valcakova@rpromotion.sk

2. Pozorne si prečítajte Všeobecné zmluvné podmienky. Ak s nimi súhlasíte, podpísané ich odovzdajte spolu s prihláškou.

3. Uhraďte uvedený poplatok na účet v Tatra banke: 262 385 6592/1100. Ak ste si objednali aj poistenie dieťaťa (úrazové + zodpovednosť za škodu), uhraďte sumu navýšenú o 1,40 Eur . Ak ste si žiadali autobusovú dopravu na letný tábor, sumu (bude určená dodatočne podľa dopytu a vyčíslení nákladov na jedno dieťa) uhraďte  ju spolu s poplatkom za tábor.

Následne Vám bude vystavený daňový doklad.

4. V deň nástupu na denný tábor odovzdajte Prehlásenie o zdravotnom stave, lieky ktoré dieťa užíva  a kópiu zdravotného preukazu dieťaťa.

5. Deťom pribaľte už len dobrú náladu. O ostatné sa postaráme my.

 

V Senci dňa 11. Mája 2014

 

Valčáková Renáta

Riaditeľ R Promotion