naši partneri

naši klienti

Čestné prehláseniie

.

Táborový poriadok

Termín:

Miesto:

Radi by sme deťom v letnom detskom tábore zabezpečili neopakovateľné zážitky. Na to je však potrebná aj súčinnosť rodiča a dieťaťa, oboznámte prosím Vaše dieťa s Táborovým poriadkom.


Dieťa ako účastník detského tábora má nasledovné povinnosti:

 1. Dodržiavať pokyny inštruktorov, správať sa disciplinovane.
 2. Neohrozovať svoje zdravie ani zdravie iných.
 3. Nepoškodzovať zariadenie priestorov, v ktorých sa tábor, alebo časť programu koná
 4. Neprivlastňovať si majetok iného účastníka zájezdu bez jeho súhlasu
 5. Neodčleňovať sa od skupiny, svojvoľne ju neopúšťať a informovať inštruktora o svojom pohybe, žiadať od neho súhlas na odchod (napr. na WC, do lesa, bufetu, na preliezačky a pod.).
 6. Do bazéna vchádzať len po ohlase instruktora.
 7. Informovať inštruktora o úraze, nevoľnosti a akýchkoľvek zdravotných problémoch (bolesť brucha, hlavy a pod.).
 8. Počúvať iných účastníkov a rešpektovať ich názory.
 9. Udržiavať čistotu, poriadok a osobnú hygienu, odpadky hádzať len do smetných košov.
 10. Dávať si pozor na svoje veci, ak sa niečo stratí, včas to hlásiť instruktorovi.
 11. Nebrať si so sebou do denného tábora drahé predmety.

S táborovým poriadkom bolo dieťa  oboznámené  prostredníctom svojho zákonného zástupcu:

Meno: ………………………

 

V ………............. dňa ………………………

 

Zmluvné podmienky

.

Prihláška

.

Postup pri objednaní tábora

POSTUP PRI REZERVÁCII POBYTU A ÚHRADE

 

1. Vyplňte prihlášku a odovzdajte ju osobne na prevádzke CK R Promotion Mäsiarska 3143, Senec, alebo pošlite scan  prihlášky na e-mailovú adresu: valcakova@rpromotion.sk

2. Pozorne si prečítajte Všeobecné zmluvné podmienky. Ak s nimi súhlasíte, podpísané ich odovzdajte spolu s prihláškou.

3. Uhraďte uvedený poplatok na účet v Tatra banke: 262 385 6592/1100. Ak ste si objednali aj poistenie dieťaťa (úrazové + zodpovednosť za škodu), uhraďte sumu navýšenú o 1,40 Eur . Ak ste si žiadali autobusovú dopravu na letný tábor, sumu (bude určená dodatočne podľa dopytu a vyčíslení nákladov na jedno dieťa) uhraďte  ju spolu s poplatkom za tábor.

Následne Vám bude vystavený daňový doklad.

4. V deň nástupu na denný tábor odovzdajte Prehlásenie o zdravotnom stave, lieky ktoré dieťa užíva  a kópiu zdravotného preukazu dieťaťa.

5. Deťom pribaľte už len dobrú náladu. O ostatné sa postaráme my.

 

V Senci dňa 11. Mája 2014

 

Valčáková Renáta

Riaditeľ R Promotion

 

More Articles...

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Začiatok
Predchádzajúce
1

Ktorú cestovnú agentúru preferujete?